Standard zastávek PID

00

STANDARD ZASTÁVEK PID
► str. 12-25
 
ÚČEL A SMYSL DOKUMENTU
► str. 14
 
NAVIGACE DOKUMENTEM
► str. 18
 
TERMINOLOGIE
► str. 20
 
ZÁVAZNOST SLOVNÍCH FORMULACÍ
► str. 24

01

KVALITNÍ ZASTÁVKY A PŘESTUPNÍ BODY
► str. 26-39
 
MODERNÍ VEŘEJNÁ DOPRAVA
► str. 28
 
PROČ KVALITNÍ ZASTÁVKY
► str. 30
 
KATEGORIZACE ZASTÁVEK A PŘESTUPNÍCH BODŮ
► str. 32
 
UMÍSTĚNÍ ZASTÁVEK A PŘESTUPNÍCH BODŮ V ÚZEMÍ
► str. 34

02

ZASTÁVKY TRAMVAJÍ A AUTOBUSŮ
► str. 40-121
 
PROSTOR ZASTÁVKY
► str. 42
 
STAVEBNÍ TYPY ZASTÁVKOVÝCH STANOVIŠŤ
► str. 58
 
NÁSTUPIŠTĚ, NÁSTUPNÍ HRANA
► str. 78
 
USPOŘÁDÁNÍ PROSTORU ZASTÁVKY VE VÝZNAMNÉM VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
► str. 92
 
USPOŘÁDÁNÍ PROSTORU ZASTÁVKY V BLÍZKOSTI KŘIŽOVATKY
► str. 94
 
USPOŘÁDÁNÍ PROSTORU ZASTÁVKY V MEZI KŘIŽOVATKOVÉM ÚSEKU
► str. 114
 
ZASTÁVKA V EXTRAVILÁNU
► str. 120

03

OBRATIŠTĚ TRAMVAJÍ A AUTOBUSŮ
► str. 122-131
 
TRAMVAJOVÁ OBRATIŠTĚ
► str. 124
 
AUTOBUSOVÁ OBRATIŠTĚ
► str. 128

04

STANICE A ZASTÁVKY LINEK „S“
► str. 132-165
 
STANICE A ZASTÁVKY LINEK „S“
► str. 134
 
KATEGORIZACE STANIC A ZASTÁVEK LINEK „S“
► str. 128
 
USPOŘÁDÁNÍ STANIC A ZASTÁVEK LINEK „S“
► str. 138
 
INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉMY
► str. 160

05

PŘESTUPNÍ BODY
► str. 166-213
 
PŘESTUPNÍ BODY
► str. 168
 
PŘESTUPNÍ VAZBA
► str. 170
 
SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP UTVÁŘENÍ PŘESTUPNÍHO BODU
► str. 176
 
MALÝ PŘESTUPNÍ BOD
► str. 178
 
VELKÝ PŘESTUPNÍ BOD
► str. 190

06

VYBAVENÍ ZASTÁVEK A PŘESTUPNÍCH BODŮ
► str. 214-267
 
VYBAVENÍ ZASTÁVEK A PŘESTUPNÍCH BODŮ
► str. 216
 
PRVKY VYBAVENÍ
► str. 226
 
ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM
► str. 258
 
VZÁJEMNÁ POLOHA A USPOŘÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ZASTÁVKY PŘESTUPNÍCH BODŮ
► str. 264

07

MAJETKOPRÁVNÍ ŘEŠENÍ ZASTÁVEK A PŘESTUPNÍCH BODŮ
► str. 268-283
 
SOUČASNÝ STAV
► str. 270
 
MOŽNOSTI SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ
► str. 282

Stáhněte si Standardy v PDF Zde