Proč kvalitní zastávky
a přestupní body?

Kvalitní, uživatelsky příjemné a bezpečné provedení zastávek a přestupních bodů, včetně přístupu k nim, je jednou ze složek, která také významně ovlivňuje kvalitu systému veřejné dopravy a přirozeně vede k jejímu častějšímu využívání.

Zastávky a přestupních body tvoří specifický prostor s výraznou koncentrací lidí. Jeho funkční a esteticky kvalitní provedení pozitivně ovlivňuje dojem z veřejného prostranství a výrazně přispívá k atraktivitě obce, města či čtvrti.

Umístění zastávky

Kombinace optimálního umístění zastávky, stanice či přestupního bodu v území, koncentrace lidí v nich, společně s kvalitním provedením navazujícího veřejného prostranství, vede k rozvoji dané lokality, ať už komerčně umístěním služeb, atraktivitou dané lokality pro bydlení či umístění sídel institucí, společností a firem.

A naopak rozvoj území v okolí zastávek, stanic a přestupních bodů a umístění služeb, obchodů či bydlení v jejich blízkosti přirozeně vede k vyššímu užívání veřejné dopravy.