Co je standard
zastávek PID?

Standard zastávek PID je manuál, jak navrhovat kvalitní zastávky a přestupní body veřejné dopravy.

Shrnuje principy a pravidla týkající se zastávek tramvají a autobusů, přestupních bodů a zastávek a stanic vlakových linek S. Dokument představuje četná kvalitní řešení zastávek a přestupních bodů od nás i ze zahraničí a ukazuje cestu, jak jich v českém prostředí dosáhnout.

Při tvorbě dokumentu se vycházelo z moderních přístupů k řešené problematice i ze zkušeností z jejich navrhování, provozu a údržby. Cílem uplatňování tohoto dokumentu je zvýšení kvalitativní úrovně zastávek a přestupních bodů a jejich bezprostředního okolí z hlediska cestujících, provozu a samozřejmě i obyvatel měst a obcí.

Co je standard
zastávek PID?

Standard zastávek PID je manuál, jak navrhovat kvalitní zastávky a přestupní body veřejné dopravy.

Shrnuje principy a pravidla týkající se zastávek tramvají a autobusů, přestupních bodů a zastávek a stanic vlakových linek S. Dokument představuje četná kvalitní řešení zastávek a přestupních bodů od nás i ze zahraničí a ukazuje cestu, jak jich v českém prostředí dosáhnout.

Při tvorbě dokumentu se vycházelo z moderních přístupů k řešené problematice i ze zkušeností z jejich navrhování, provozu a údržby. Cílem uplatňování tohoto dokumentu je zvýšení kvalitativní úrovně zastávek a přestupních bodů a jejich bezprostředního okolí z hlediska cestujících, provozu a samozřejmě i obyvatel měst a obcí.

Komu je Standard zastávek PID určen?

Cílovou skupinou Standardu zastávek PID jsou především všichni podílející se nějakým způsobem na přípravě staveb a úprav zastávek a přestupních bodů a jejich navazující infrastruktury, tedy starostům měst a obcí a dalším pracovníkům samospráv, projektantům, pracovníkům státní správy a dalším.

Zároveň má dokument ambici být informativním a vzdělávacím podkladem pro veřejnost. Tematicky se Standard zastávek PID vztahuje k území obsluhovanému Pražskou integrovanou dopravou, nicméně většina uvedených principů a pravidel je obecná, a tudíž použitelná v prostředí celé České republiky.

V ČEM JE JINÝ?

Na české technické normy a právní předpisy je Standard zastávek PID pečlivě navázán, ale nenahrazuje je. Částečně je ale vykládá a zpřehledňuje celou problematiku. Pouze splnění normových parametrů nezaručuje kvalitní řešení z pohledu cestujících.

Úkolem Standardu zastávek PID je mimo jiné představit dobrá řešení tuzemská i zahraniční a ukázat cestu, jak jich dosáhnout v prostředí českých technických norem a právních ustanovení.

Standard zastávek PID chápe zastávky a přestupní body jako důležitou součást veřejného prostoru a nabádá k řešení jejich podoby ve vzájemném souladu s okolím. Vnáší do procesu řešení zastávek témata architektury a urbanismu.

Standard zastávek PID ukazuje obecné principy a pravidla na konkrétních příkladech, ale neurčuje, kde by se měla stejná řešení realizovat ani kdo by je měl realizovat. Problematiku vlastnictví a správy zastávek v prostředí PID v současné podobě pouze popisuje.

V ČEM JE JINÝ?

Na české technické normy a právní předpisy je Standard zastávek PID pečlivě navázán, ale nenahrazuje je. Částečně je ale vykládá a zpřehledňuje celou problematiku. Pouze splnění normových parametrů nezaručuje kvalitní řešení z pohledu cestujících.

Standard zastávek PID chápe zastávky a přestupní body jako důležitou součást veřejného prostoru a nabádá k řešení jejich podoby ve vzájemném souladu s okolím. Vnáší do procesu řešení zastávek témata architektury a urbanismu.

Úkolem Standardu zastávek PID je mimo jiné představit dobrá řešení tuzemská i zahraniční a ukázat cestu, jak jich dosáhnout v prostředí českých technických norem a právních ustanovení.

Standard zastávek PID ukazuje obecné principy a pravidla na konkrétních příkladech, ale neurčuje, kde by se měla stejná řešení realizovat ani kdo by je měl realizovat. Problematiku vlastnictví a správy zastávek v prostředí PID v současné podobě pouze popisuje.

V ČEM JE JINÝ?

Na české technické normy a právní předpisy je Standard zastávek PID pečlivě navázán, ale nenahrazuje je. Částečně je ale vykládá a zpřehledňuje celou problematiku. Pouze splnění normových parametrů nezaručuje kvalitní řešení z pohledu cestujících.

Úkolem Standardu zastávek PID je mimo jiné představit dobrá řešení tuzemská i zahraniční a ukázat cestu, jak jich dosáhnout v prostředí českých technických norem a právních ustanovení.

Standard zastávek PID chápe zastávky a přestupní body jako důležitou součást veřejného prostoru a nabádá k řešení jejich podoby ve vzájemném souladu s okolím. Vnáší do procesu řešení zastávek témata architektury a urbanismu.

Standard zastávek PID ukazuje obecné principy a pravidla na konkrétních příkladech, ale neurčuje, kde by se měla stejná řešení realizovat ani kdo by je měl realizovat. Problematiku vlastnictví a správy zastávek v prostředí PID v současné podobě pouze popisuje.

KDO STANDARD ZASTÁVEK VYTVOŘIL?