Co je standard
zastávek PID?

Standard zastávek PID je manuál, jak navrhovat kvalitní zastávky a přestupní body veřejné dopravy.

Shrnuje principy a pravidla týkající se zastávek tramvají a autobusů, přestupních bodů a zastávek a stanic vlakových linek S. Dokument představuje četná kvalitní řešení zastávek a přestupních bodů od nás i ze zahraničí a ukazuje cestu, jak jich v českém prostředí dosáhnout.

Při tvorbě dokumentu se vycházelo z moderních přístupů k řešené problematice i ze zkušeností z jejich navrhování, provozu a údržby. Cílem uplatňování tohoto dokumentu je zvýšení kvalitativní úrovně zastávek a přestupních bodů a jejich bezprostředního okolí z hlediska cestujících, provozu a samozřejmě i obyvatel měst a obcí.

Co je standard
zastávek PID?

Standard zastávek PID je manuál, jak navrhovat kvalitní zastávky a přestupní body veřejné dopravy.

Shrnuje principy a pravidla týkající se zastávek tramvají a autobusů, přestupních bodů a zastávek a stanic vlakových linek S. Dokument představuje četná kvalitní řešení zastávek a přestupních bodů od nás i ze zahraničí a ukazuje cestu, jak jich v českém prostředí dosáhnout.

Při tvorbě dokumentu se vycházelo z moderních přístupů k řešené problematice i ze zkušeností z jejich navrhování, provozu a údržby. Cílem uplatňování tohoto dokumentu je zvýšení kvalitativní úrovně zastávek a přestupních bodů a jejich bezprostředního okolí z hlediska cestujících, provozu a samozřejmě i obyvatel měst a obcí.

Představení nového Standardu zastávek PID

Veřejné představení nového koncepčního dokumentu Standard zastávek povrchové dopravy PID, který definuje pravidla a ukazuje postupy, jak zlepšit vzhled i vybavení nejen zastávek tramvají a autobusů, ale i celých přestupních uzlů veřejné dopravy.Nová „zastávková kuchařka“ byla schválena vedením Prahy i Středočeského kraje letos na jaře a navazuje na ni celá řada dalších projektů, jejichž cílem je zlepšit mnohdy nevábné prostředí přestupních uzlů a zastávek a zvýšit nejen komfort a pocit bezpečí při čekání na tramvaj či autobus, ale také zlepšit informovanost cestujících o veřejné dopravě i navigaci na okolní cíle.

Zveřejnil(a) CAMP - Centrum architektury a městského plánování dne 19. červen 2018

Standard zastávek PID v pražském CAMPu!

V úterý 19.6.2018 proběhlo představení Standardu zastávek PID pro odbornou veřejnost, představitele samospráv hl. m. Prahy a městské odborníky v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP). Představení dokumentu i jednotlivých kapitol doplnila panelová diskuse s tvůrci dokumentu.

V úterý 11.6.2019 pak rovněž v CAMPu proběhlo ve spolupráci organizátorů PID, organizací ROPID a IDSK s IPR Praha a ČVUT v Praze Fakulty dopravní představení Standardu zastávek PID pro představitele měst a obcí ve Středočeském kraji.

Komu je Standard zastávek PID určen?

Cílovou skupinou Standardu zastávek PID jsou především všichni podílející se nějakým způsobem na přípravě staveb a úprav zastávek a přestupních bodů a jejich navazující infrastruktury, tedy starostům měst a obcí a dalším pracovníkům samospráv, projektantům, pracovníkům státní správy a dalším.

Zároveň má dokument ambici být informativním a vzdělávacím podkladem pro veřejnost. Tematicky se Standard zastávek PID vztahuje k území obsluhovanému Pražskou integrovanou dopravou, nicméně většina uvedených principů a pravidel je obecná, a tudíž použitelná v prostředí celé České republiky.

V ČEM JE JINÝ?

Na české technické normy a právní předpisy je Standard zastávek PID pečlivě navázán, ale nenahrazuje je. Částečně je ale vykládá a zpřehledňuje celou problematiku. Pouze splnění normových parametrů nezaručuje kvalitní řešení z pohledu cestujících.

Úkolem Standardu zastávek PID je mimo jiné představit dobrá řešení tuzemská i zahraniční a ukázat cestu, jak jich dosáhnout v prostředí českých technických norem a právních ustanovení.

Standard zastávek PID chápe zastávky a přestupní body jako důležitou součást veřejného prostoru a nabádá k řešení jejich podoby ve vzájemném souladu s okolím. Vnáší do procesu řešení zastávek témata architektury a urbanismu.

Standard zastávek PID ukazuje obecné principy a pravidla na konkrétních příkladech, ale neurčuje, kde by se měla stejná řešení realizovat ani kdo by je měl realizovat. Problematiku vlastnictví a správy zastávek v prostředí PID v současné podobě pouze popisuje.

V ČEM JE JINÝ?

Na české technické normy a právní předpisy je Standard zastávek PID pečlivě navázán, ale nenahrazuje je. Částečně je ale vykládá a zpřehledňuje celou problematiku. Pouze splnění normových parametrů nezaručuje kvalitní řešení z pohledu cestujících.

Standard zastávek PID chápe zastávky a přestupní body jako důležitou součást veřejného prostoru a nabádá k řešení jejich podoby ve vzájemném souladu s okolím. Vnáší do procesu řešení zastávek témata architektury a urbanismu.

Úkolem Standardu zastávek PID je mimo jiné představit dobrá řešení tuzemská i zahraniční a ukázat cestu, jak jich dosáhnout v prostředí českých technických norem a právních ustanovení.

Standard zastávek PID ukazuje obecné principy a pravidla na konkrétních příkladech, ale neurčuje, kde by se měla stejná řešení realizovat ani kdo by je měl realizovat. Problematiku vlastnictví a správy zastávek v prostředí PID v současné podobě pouze popisuje.

V ČEM JE JINÝ?

Na české technické normy a právní předpisy je Standard zastávek PID pečlivě navázán, ale nenahrazuje je. Částečně je ale vykládá a zpřehledňuje celou problematiku. Pouze splnění normových parametrů nezaručuje kvalitní řešení z pohledu cestujících.

Úkolem Standardu zastávek PID je mimo jiné představit dobrá řešení tuzemská i zahraniční a ukázat cestu, jak jich dosáhnout v prostředí českých technických norem a právních ustanovení.

Standard zastávek PID chápe zastávky a přestupní body jako důležitou součást veřejného prostoru a nabádá k řešení jejich podoby ve vzájemném souladu s okolím. Vnáší do procesu řešení zastávek témata architektury a urbanismu.

Standard zastávek PID ukazuje obecné principy a pravidla na konkrétních příkladech, ale neurčuje, kde by se měla stejná řešení realizovat ani kdo by je měl realizovat. Problematiku vlastnictví a správy zastávek v prostředí PID v současné podobě pouze popisuje.

KDO STANDARD ZASTÁVEK VYTVOŘIL?